Even voorstellen

Mijn naam is Marloes van Zeijl, oprichtster en eigenaresse van Diëtistenpraktijk van Zeijl. Voeding is al vele jaren een grote passie. Eten is heerlijk en voor veel mensen een verbindend middel. Door de jaren heen zijn we steeds verder van het voedselproductieproces verwijderd geraakt. De tijd nemen voor een maaltijd is er vaak niet meer bij in een leven vol hectiek. Als diëtist en leefstijlcoach streef ik naar het opbouwen van een gezonde relatie met voeding en begeleid ik mensen op hun weg naar een gezonde leefstijl.

De titel diëtist is een wettelijk beschermde titel waarvoor ik een erkende vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek met succes heb afgerond. Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens worden daarom altijd vertrouwelijk behandeld.

Als diëtist sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Behandelingen

behandelingen

Elk individu staat anders in het leven, heeft andere doelen, een ander lichaam en dus iets anders nodig. Door onderwerpen als waarden, gewoontes en gevoelens mee te nemen in de behandeling, zorg ik voor een passend advies. Geen streng dieet maar heldere en praktische adviezen om uw doelen te behalen. Dit geldt eveneens voor kinderen. Daarbij streef ik bij kinderen naar een gezins complete aanpak waarbij er niet alleen naar het (eet)gedrag en de gevoelens van het kind wordt gekeken, maar ook die van de overige familieleden.

U kunt bij mij terecht voor:

 • Zwangerschap(swens)
 • Borstvoeding
 • Hormonale disbalans
 • Gezonde voeding
 • Overgewicht
 • Ondergewicht
 • Hypertensie (een te hoge bloeddruk)
 • Hypercholesterolemie (een te hoog cholesterol)
 • Diabetes
 • Maag- en darmklachten (o.a. prikkelbare darm)
 • Kinderen en voeding
 • Sporters

Werkwijze

Informatie gesprek
Tijdens het informatie gesprek vindt er een korte voedings- en bewegingsanalyse plaats. Vervolgens worden de verwachtingen van beide partijen besproken en wat Diëtistenpraktijk van Zeijl voor u kan betekenen. Dit gesprek is vrijblijvend.

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult wordt er aandacht besteed aan de persoonlijke situatie, leefstijl, klachten, voedingsgewoonten en gevoelens. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er in samenspraak een behandelplan en een aantal doelstellingen opgesteld. Vervolgens vindt er een voedingsanalyse plaats. Op basis van deze en de eerder verkregen gegevens wordt er een voedings- of dieetadvies opgesteld en een voorbeelddagmenu gemaakt.

Het vervolg consult
Na het eerste consult kunnen meer vervolgconsulten nodig zijn. De hoeveelheid consulten is afhankelijk van de diagnose, de hulpvraag en de voortgang. Een vervolggesprek duurt ongeveer 15-30 minuten. Tijdens deze consulten werken we stapsgewijs naar de gestelde doelen toe. Er wordt onder andere besproken hoe u het dieetadvies toe kunt passen in de praktijk en welke barrières u hierbij ondervindt.

werkwijze

Vergoeding

In 2018 is dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Dit houdt in dat u minimaal 4 tot 5 afspraken vergoed krijgt, mits er een medische reden is voor de behandeling. U heeft hier niet altijd een verwijsbrief voor nodig (dit verschilt per zorgverzekeraar). Houd er rekening mee, dat deze vergoeding meegerekend wordt met het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering.  Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Het is mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt uit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in de polis van uw zorgverzekering nakijken.

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2012 is de diëtist direct toegankelijk. Dat betekent dat er (bij de meeste verzekeraars) geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. Marloes van Zeijl heeft de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtist gevolgd en kan  een screening uitvoeren om te bepalen of uw vraag bij de diëtist thuishoort.

Partners

Diëtistenpraktijk van Zeijl gelooft dat door de bundeling van kennis en krachten er nog betere zorg geleverd kan worden. Daarom werken wij samen met verschillende bedrijven en paramedici om u van een nog betere behandeling te voorzien.

Wij werken samen met de volgende bedrijven:

 

          

                   

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt